Slides van de thema-avond "energieproblematiek in ontwikkelingslanden" van 10-11-2017

(English version below)

Hieronder kan je de presentaties (PDF) downloaden van de thema-avond “energieproblematiek in ontwikkelingslanden” van 10 november 2017.

01 Universiteit Antwerpen Energie en Materialen.pdf
02 IzG Introduction.pdf
03 IzG Renewable Energy overview.pdf
04 SOLTECH IZG.pdf
05 JLA Hydro IZG.pdf
06 IzG project in Cameroon.pdf
07 IzG Closing statement.pdf

Met vriendelijke groeten,

het IzG energie-team

P.S. Gezien wij een benefiet-organisatie zijn, blijft uw sponsoring voor onze activiteiten natuurlijk steeds erg welkom (giften vanaf € 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar). Stort op rekeningnummer BE60 3200 8439 0070 met vermelding van: "Gift IzG", uw naam, voornaam en geboortedatum. Liefst bezorgt u ons via info(at)izg.be een berichtje met verwijzing naar de gift en vermelding van de firmanaam en het project of missie waarvoor die sponsoring geldt.

Met dank aan alle sponsors voor deze avond, zowel bedrijven als privé-personen:

www.mourik.be       www.ineos.be    www.almagates.com     

 

Friday, November the 10th, 2017: theme evening “energy issues in developing countries”

Here you can download the slides (PDF) from the theme evening “energy issues in developing countries” of November 10th, 2017.

01 Universiteit Antwerpen Energie en Materialen.pdf
02 IzG Introduction.pdf
03 IzG Renewable Energy overview.pdf
04 SOLTECH IZG.pdf
05 JLA Hydro IZG.pdf
06 IzG project in Cameroon.pdf
07 IzG Closing statement.pdf

Kind regards,

the IzG energy team

P.S. We are appreciative of any sponsoring of our activities and missions (donations of at least € 40 are fiscally deductible). Transfer into our bank account BE60 3200 8439 0070 mentioning “donation IzG” and your name, first name and year of birth. Ideally, you let us know via info(at)izg.be the name of the company on whose behalf the donation was made as well as the project or mission you support.

Thanks to our sponsors for this evening, both companies and individuals:

www.mourik.be    www.ineos.be    www.almagates.com     

Logo: