Projecten in uitvoering

Hieronder vind je een overzicht van projecten waar we momenteel mee bezig zijn.


Ben je ingenieur en wil je graag meewerken aan één of meer van deze projecten, maak je dan lid en stuur een mail naar info(at)izg.bePROJECTEN IN UITVOERING


Project 81 Mali – Bamako Benkan – vzw Teriya


Opleidingscentrum voor kansarme meisjes en jonge moeders

Bouw van een nieuw centrum

Uitbreiding van de elektrische installaties

Project 87 Bas-Congo (Tshela)


project van "Aide aux enfants du monde" (Mme Viviane Funga Mambimbi)

 • Opstarten van kleine briquetterie
 • 2 manuele briquetteries zijn al ter plaatse
 • eventueel ook aquacultuur en agro
 • verdere financiering gezocht via Rotary


Project 89 Bolivië (Poopómeer, Oruro) – CATAPA (met VPWVO)


Oogsten van hemelwaterVlaamse partners : Academics for Development

3 lokale partners


Rol IZG : adviserende rol doorheen het project :

 • installaties opvang hemelwater (voor overbrugging droog seizoen)
 • opvolgen kwantiteit en kwaliteit
 • opvolging en communicatie

Project 93 Congo (Mikalayi Kananga) - Balunda Ba Mikalayi vzw


Voormalige missiepost

Renovatie hydrocentrale, installatie zonnepanelen, onderricht in nieuwe landbouwtechnieken


Rol IZG :

 • Studie: haalbaarheid, dimensionering
 • Missie: ? onstabiele politieke situatie in Congo momenteel

Project 94 Kameroen (Zouameyong) – Irie vzw


Waterput + pomp + watertoren + distributie

Eventueel ook regenwater-opvang of bekken in moeras voor irrigatie plantage


Rol IZG :

 • Studie: haalbaarheid, dimensionering
 • Zoeken van leveranciers, opvragen en evalueren offertes

Project 95 Burkina Faso - Ecorem / VPWvO


op 3 plaatsen (Kaya, Ouagadougou, Kosso)

Drinkwater en sanitatie-voorzieningen


Rol IZG :

 • controle van waterkwaliteit
 • beheerstechnieken van distributie
 • constructietekeningen voor watertoren (op extra aanvraag van Ecorem)

Project 97 Guinee – VZW Amoukanama


Bouw van een circusschool


Rol IZG :

 • Constructie-mogelijkheden bekijken: rechthoekige hal of "dome"
 • Zoeken van leveranciers, opvragen en evalueren offertes
 • Sterkte-berekeningen

Project 98 Nigeria (Bukuru) – vzw Kitanda


Ontwerp Primary Health Care Center


Rol IZG :

 • Opmaken van plan en begroting
 • Aanpassing van de bouwplannen
 • Verfijnen van enkele bouwtechnische aspecten, en uittekenen van de nutsvoorzieningen
 • Opvolgen van de bouwwerken door constante communicatie en rapportering van de locale partner (ingenieur en architect)

Project 101 Ecuador – Eslabon Social NGO


Van regenwater drinkwater maken


Rol IZG :

Technische voorstellen doen voor een betaalbaar systeem om drinkwater te maken


Status:

 • Analyse op meegebrachte watermonsters 9/02/2018
 • Wachten op resultaten bijkomende bacteriologische wateranalyses met Petrifilm
 • Verder uitwerken zuiveringsmethode door ultrafiltratie

Project 103 Nigeria – VZW Kitanda (met VPWVO)


3 boorputten voor water in Shaffa

Project 104 Kameroen (bij het dorp Ndom) - VZW Aide Vulnérable


Elektrificatie van een aantal dorpen (150 huizen)


Rol IZG:

 • opvragen en verwerken van gegevens
 • aanvraag offertes
 • hulp bij de subsidie-aanvraag

Project 105 Kameroen (Zouameyong) – Irie vzw


Installatie extra elektriciteit voor 3 gebouwen


Rol IZG :

 • bepalen van de vermogens en energie
 • opvolging van de uitvoering
 • uittekenen van de elektrische schema's
 • missie waarschijnlijk einde augustus

Project 106 Congo - ça pousse


Transfer van kennis en ondernemerschap naar bestaande landbouwgemeenschap UPDCO in Gungu provincie Nandundu in RD Congo