Jason Van Driessche

Jason is bio-ingenieur optie landbouw (promotie 2008) en is verbonden aan IZG sinds 2011. In 2012 vertrok hij voor een eerste maal op missie naar Kenia om een voorstudie uit te voeren voor een grondwater boorput, en om landbouwinitiatieven van de lokale gemeenschap te optimaliseren. Sindsdien zet Jason zich actief in als projectleider van de organisatie. Als projectleider waakt hij er o.a. over dat de goedgekeurde projecten voldoen aan de vooropgestelde duurzaamheidscriteria, en dat de projectaanvragen een geschikte expert vinden binnen de organisatie.