Kenia - opzet monitoring waterkwaliteit

In april 2014 is Jason Van Driessche voor een tweede maal voor Ingenieurs Zonder Grenzen (IZG) naar Kenia getrokken ter opvolging van het waterproject dat hij in 2012 mee hielp opstarten. Op vraag van de Brugse vzw Kitanda werd toen gevraagd een voorstudie te maken voor het plaatsen van een boorput op het domein van een weeshuis in Ebenezer. Zo’n 400 kinderen kampten destijds met een tekort aan zuiver drinkwater en waren aangewezen op een modderige rivier enkele kilometer verderop. Op basis van de voorstudie kon vzw Kitanda een gericht budget bijeensprokkelen en had ze voldoende informatie om de nodige leveranciers aan te schrijven.

Nu, twee jaar later, is de boorput reeds een jaar in werking en wordt dagelijks vanop zo’n 80 meter diep voldoende water opgepompt voor het weeshuis en de aanpalende school te voorzien. Het doel van deze tweede zending was om een waterkwaliteitssysteem op te zetten en het opgepompte water zo optimaal mogelijk te benutten.

Voor het opzetten van het waterkwaliteitssysteem werden  de betrokken verantwoordelijken enkele eenvoudige maar efficiënte watertesten aangeleerd. Dit gebeurde met behulp van een watertest kit die vanuit België werd meegenomen. Deze laagdrempelige testkit test het water op enkele cruciale parameters zoals turbiditeit, nitraat- en nitriegehalte en microbiologische contaminatie. De meegeleverde recipiënten laten een vlotte en steriele staalname toe op het terrein. De meest cruciale parameter is  vaak de graad van microbiologische contaminatie. Hiervoor werd getest op de aanwezigheid van de indicatorbacterie E. coli met behulp van een UV lamp (nauwkeurigheid 10mL) en petriplaatjes (nauwkeurigheid 1mL). De waterbronnen aangesloten op de boorput deden allen behalve 1 aan de nodige kwaliteitsparameters. De oorzaak van het gecontamineerde punt was een regenpijp die eveneens werd afgevoerd in hetzelfde opvangpunt van de boorput waardoor er makkelijk onzuiverheden (o.a. feces van vogels) in het water terechtkwamen.

Om het pompwater zo optimaal mogelijk te gebruiken werd een water comité opgericht bestaande uit een mix van studenten, leraars en terreinbeheerders. Na eerst enkele doelen voorop te stellen werd er samen nagedacht over hoe we deze doelen op termijn van 1 jaar konden bereiken. De vooropgestelde doelen hadden betrekking op het beschikbaar maken van het pompwater voor de lokale gemeenschap, het plaatsen van douches, het onderhouden van de waterinfrastructuur, en het gebruik van water voor landbouw. Vooral dit laatste punt leek erg belangrijk gezien de droge regio en de grote dagelijkse behoefte aan voeding voor kinderen.

Naast een water comité werd volgens hetzelfde principe een farm comité opgericht waarmee een duidelijk stappenplan werd uitgewerkt om op termijn van 1 jaar alle beschikbare grond rondom de bestaande gebouwen te verbouwen. Elk lid van het farm comité kreeg een plot toegewezen waarvoor hij met zijn studenten verantwoordelijk was. Het was de verantwoordelijkheid van het water comité om de  verschillende plots tijdig van irrigatiewater te voorzien.

Year: 
Volunteers: 
KE Republic of Kenya