KVIV-Ethische Leidraad voor Ingenieurs

Techniek wordt vandaag door vele mensen niet meer vanzelfsprekend éénduidig positief ervaren. Ingenieurs worden, individueel en in groep, bevraagd over hun doen en laten. Zij zijn immers de techniekexperts bij uitstek.
In die context is het goed dat een ingenieursvereniging zoals KVIV, net zoals andere beroepsverenigingen, zich beraadt over de ethische verantwoording van de beroepsmatige activiteit van haar leden. Met de "KVIV-Ethische Leidraad voor Ingenieurs" wil de KVIV getuigenis afleggen dat zij bewust is van de rol en de verantwoordelijkheid van ingenieurs in de samenleving. Het is het resultaat van een beweging van zelfreflectie en een uitnodiging aan ingenieurs om af en toe stil te staan bij de ethiek in hun werk.

De Ethische Leidraad die de KVIV heeft uitgewerkt bestaat: de inleidende tekst "Zijn ingenieurs geïnteresseerd in ethiek?"
de eigenlijke "Leidraad"

download (NL)
download (FR)
download (ENG)
download (DE)