Organisatie

Ingenieurs zonder Grenzen (IzG)

  • ondersteunt projecten in ontwikkelingslanden in het domein van water, energie, landbouw, bouw, milieu en afval,
  • organiseert studies vanop afstand en/of organiseert korte zendingen van één of meerdere ingenieurs ter plaatse, 
  • is een zustervereniging ontstaan uit de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV).