Project 100 Fact finding missie naar Matunkha Centre in Malawi

Op vraag van Tiem Selles van de Matunkha Development Trust heeft IzG medewerker Dino Galbusera in april 2017 een missie naar de omgeving van het Matunkha Centre in Rumphi in Malawi uitgevoerd. Het doel was om de toestand van de drinkwatervoorziening ter plaatse te onderzoeken en op basis hiervan voorstellen uit te werken om de waterbeschikbaarheid te verzekeren over het ganse jaar.
In het heuvelachtige gebied bevinden er zich riviertjes met drinkbaar water op een 8-tal km van het centrum met de voornaamste gebruikers. Het bestaand distributiesysteem (aftap aan riviertje, 8 km hoofdleiding, verschillende grote waterreservoirs) werkt goed in regenseizoen maar in het droge seizoen is de aanvoer van het riviertje onvoldoende.

Bij een eerste overleg werd er gedacht aan putboringen om het waterprobleem tijdens het droge seizoen op te lossen. Gezien echter het zeer heuvelachtig terrein, uitgestrekt gebied voor de gebruikers, een volledig gebrek aan kennis van de ondergrond en verwachte hoge kostprijs werd dit pad snel verlaten.
Daar ter plaatse bleek dat de rotsondergrond in de buurt van het huidige aftappunt van de leidingen wel geschikt was om een dam op te creëren werd deze optie weerhouden om verder te onderzoeken.
Op basis van deze gezamelijke bevindingen zal het Matunkha team verdere gegevens verzamelen en een voorstel uitwerken dat een IzG team zal evalueren en mee concretiseren. Verder zullen op basis van de gedane inventarisaties ook nog kleinere verbeteringswerken aan leidingen en reservoirs bekeken worden.
De implementatie van de werken zou dan vanaf het volgende droge seizoen in september tot december kunnen uitgevoerd worden om de drinkwatersituatie van  ca  25000 mensen te optimaliseren.

 

Year: 
MW Republic of Malawi