Project 78 – drinkbaar water en sanitaire voorziening Haïti

In Augustus 2015 heeft Ingenieurs Zonder Grenzen een missie uitgevoerd naar Bainet Chaumey een gebied in het zuiden van Häiti.

De vraag voor technische begeleiding aan IzG kwam van de vzw Finado die met o.a. financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid in het kader van een VPWvO project, water en sanitatie ter beschikking wilde stellen aan kinderen en personeel van een viertal scholen evenals drinkwater voor de bevolking in de omgeving waar een 10.000 tal mensen wonen met zeer beperkte toegang tot drinkwater.

De missie werd uitgevoerd door Johan Heylen met als doel de reeds gerealiseerde werken in een eerste locatie te evalueren, eventuele aanpassingen voor te stellen en de volgende doel sites te inspecteren met het oog op de uitvoering van de voorziene werken en eventuele alternatieven te bekijken.

Verder werden ook enkele lokale medewerkers geïnstrueerd in eenvoudige waterkwaliteitstesten die ter plaatste kunnen worden uitgevoerd.

Ondertussen zijn er reeds op 2 locaties, waterputten geboord en zijn er sanitaire installaties in 2 scholen in gebruik genomen.

Year: 
HT Republic of Haiti