Project 90 Kameroen - zonnepanelen en verlichting

Dit project werd uitgevoerd voor de VZW Irie World, een Belgische organisatie met 10 kernleden en 200 vrijwilligers die wereldwijd projecten steunen en uitwerken omtrent Voedselzekerheid, Onderwijs, Emigratie, Economische groei, enz.

In september 2015 heeft Irie VZW de school “Les Lionceaux” opgericht in het dorp Zouameyong (quartier Odin Oto) in het zuiden van Kameroen in het midden van het tropisch regenwoud. De site is niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en er was ook geen eigen elektriciteitsvoorziening. Daarom wilden ze graag een installatie van zonnepanelen en batterijen voor verlichting van de klaslokalen, het bureau van de leraars, een container die zal gebruikt worden als bibliotheek, de waterpomp en de speelplaats van de school.

De voorbereiding van dit dossier in België is gedaan door Sam Leonard. De zending zelf is uitgevoerd door Luc Stevens in de tweede helft van juli 2016.

De twee voornaamste leden van Irie Wold (Myriam Leunens en Jean-Yves Elemva) waren in die periode ook ter plaatse in Kameroen, zodat het project optimaal kon ondersteund worden door hen.

Tijdens de voorbereidingen werden in de 2 klaslokalen, het bureau van de leraars, de container, en op de muren van het gebouw aangeduid waar de verschillende lampen moesten komen.

Op zaterdag 23 juli kwam de firma Yandalux tegen de middag aan vanuit de hoofdstad Yaoundé met een ploeg van 5 personen. Na een korte uitleg over de site en de plaatsen waar de lampen moesten gemonteerd worden, begon de Yandalux-ploeg aan de installatie. De batterijen en alle nodige elektronische componenten werden gegroepeerd in het bureau van de leraars.

Zondag 24 juli werkte de Yandalux-ploeg de installatie verder af. Die avond en de volgende dagen werd de installatie grondig getest door Luc, Myriam en Jean-Yves en goed bevonden.

Vanaf nu kan er dus ook les gegeven worden tijdens de avonden (om 18u wordt het reeds donker in Kameroen omdat dit land dicht tegen de evenaar gelegen is) en kunnen de mensen hun GSM ter plaatse opladen (wat hen een voettocht van vele kilometer bespaart).

Year: 
CM Republic of Cameroon