Project 96 Verlichting, GSM en drone beelden

Op vraag van VZW IRIE World (http://irie-world.org/https://www.facebook.com/irievzw/) is Luc Stevens dit jaar opnieuw naar Kameroen gegaan (15 juli tot 8 augustus 2017). Vorig jaar in 2016 zijn er op de site in Zouameyong (Odin Oto) midden in de jungle in het zuiden van Kameroen zonnepanelen en verlichting geïnstalleerd in de school.

Dit jaar had de missie verschillende doelen:

1. Installatie van extra verlichting in de houten gebouwen

Tijdens deze missie heeft Yandalux verlichting geplaatst in de houten gebouwen voor de arbeiders, de leraars, de keuken en refter en de 2 sanitaire blokken.

2. Het plaatsen van een GSM versterkings-syteem om het zwakke signaal van de lokale GSM operator Nexttel te versterken + plaatsing van BLIKSEM-afleiders
De studie, aanvraag van de offertes en de voorbereiding hiervoor werden in België gedaan door Steven Govaert en Stany Denayer van IZG. Luc heeft het systeem ter plekke in Kameroen opgebouwd en aangesloten op de bestaande elektrische installatie. Tegelijk werden ook met behulp van de firma Yandalux bliksemafleiders voorzien voor de masten.

3. Opmeten van de site en de plantage (GPS coördinaten)

Omdat de satelliet-beelden van Google Earth voor Odin Oto zeer slecht zijn (heel wazig, geen details), heeft Luc de omtrekken van de site, van de plantage, het verloop van de weg, … opgemeten met een GPS tracker.

4. Opmeten van de hoogteverschillen tussen de verschillende gebouwen met een laserlevel

In de toekomst wil IRIE een waterput laten boren en een waterpomp, watertoren en distributieleidingen voor water laten installeren voor de verschillende gebouwen. Ter voorbereiding hiervan heeft Luc de hoogteverschillen tussen de verschillende gebouwen opgemeten.

5. Installatie van een groene en gele schuifaf op het houten speeltuig

Tijdens de vorige missie van 2016 werd een houten speeltuig met klimtoren en schommels gemonteerd. Er waren ook 2 schuifaffen voorzien maar het juiste materiaal ontbrak toen om die te kunnen bevestigen. Dit jaar hebben we de 2 schuifaffen gemonteerd.

6. Maken van foto's en video's van de hele site met een drone

Tijdens de vorige missie van 2016 hadden we heel wat foto’s genomen van de gebouwen en de site, maar het bleef erg moeilijk om een goed overzichtsbeeld over de hele site te krijgen. Daarom heeft Luc tijdens deze missie met een drone de site, de plantage, het oerwoud en de omliggende dorpen gefilmd en gefotografeerd.

Year: 
CM Republic of Cameroon