Togo - MAVA

In 2011 heeft IzG aanvaard technisch advies te verlenen aan de Stichting  Maagdenhuis bij de waterboringen voor de dorpen Efa en Sofiè in Togo. Zie gerealiseerde projecten 2012. Dit was naar aanleiding van de vaststelling dat een boring die in 2008 werd uitgevoerd in de nabijheid van Mava, na enkele maanden geen water meer gaf voor de bevoorrading van de dorpen Mava en Sévié, samen 2.600 inwoners. Na het bezoek van collega ir. Julien Smets aan de installatie van Mava werd beslist de boorput te laten onderzoeken door een gespecialiseerde boorfirma. Er werd vastgesteld dat het water van goede kwaliteit en dus drinkbaar was maar dat het debiet verwaarloosbaar was. Na de succesvolle uitvoering van de boringen in Efa en Sofiè werd terug aandacht besteed aan het probleem Mava, waarvoor ir. Georges De Buysere van IzG eveneens advies heeft verleend van uit België. In de eerste plaats werd aangedrongen om de boring van Mava niet als alleen staand te beschouwen maar als een deel van de water bevoorrading van drie dorpen: Mava, Sevia en Adjassiwewe, met onderlinge afstanden van 800 en 1200 m.

De vertegenwoordigers van het Maagdenhuis in Togo en lokale waterbouwers hebben in samenwerking met IzG een oplossing voorgesteld waarbij een boring met Solar-pomp naast Adjassiwewe werd uitgevoerd met nieuwe watertoren en 5000 l polytank alsook een leiding naar de watertoren in Mava.

De nodige beschermingen en veiligheden werden geïnstalleerd rond de nieuwe boring met zonnepanelen. Op de leidingen staan watermeters zodat voor elk dorp kan bijgehouden worden wat hun verbruik is. In de dorpen zelf zijn “bornes fontaines” gebouwd. Het gaat om een muur van ongeveer drie meter hoog, waarbij een viertal kraantjes staan gemonteerd, waarvan twee op 50 cm hoogte voor het vullen van jerrycans e.d. en twee op ongeveer 2 meter hoogte, zodat vrouwen daaronder kunnen staan met hun emmer op het hoofd en dan meteen doorlopen eens die is gevuld.

In november 2013 bevestigde de vertegenwoordigster van Maagdenhuis dat het water vloeide zoals gehoopt en voorzien.

Year: 
TG Togolese Republic