Over IZG

Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) ...

... is een initiatief van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV), de beroepsvereniging van de Vlaamse universitair ingenieurs. In 1992 groeide binnen de KVIV het idee de technische knowhow en de managementkwaliteiten van ingenieurs in te zetten voor humanitaire hulp in de ontwikkelingslanden.

... organiseert korte zendingen naar ontwikkelingslanden met de bedoeling doelgerichte impulsen te geven aan lokale initiatieven door technische-wetenschappelijke hulp en technologie-overdracht.

... zendt een of meerdere ingenieurs ter plaatse voor een periode van maximum 3 maanden. Zij werken er samen met de lokale organisaties.

... ondersteunt bij voorkeur projecten in ontwikkelingslanden die niet gefinancierd worden langs de gebruikelijke hulpkanalen. Deze projecten omvatten niet-commerciële utilitaire assistentie in zeer uiteenlopende toepassingsgebieden zoals energie, landbouw, transport,...
Het leveren van materialen, machines, onderdelen maakt normaliter geen deel uit van een IzG-opdracht. IzG "Ingenieurs zonder Grenzen" kan wel samenwerken met derden om materialen, machines en onderdelen te verwerven, te transporteren en in situ te installeren.

Kernpunten van onze vereniging:

 • IzG "Ingenieurs zonder Grenzen" is een zustervereniging van de KVIV en staat voor gelijklopende belangen.
 • IzG "Ingenieurs zonder Grenzen" onderschrijft de Ethische Leidraad voor Ingenieurs.
 • IzG "Ingenieurs zonder Grenzen" organiseert de overdracht van ingenieursknowhow naar noodlijdende gemeenschappen.
 • De noden aan drinkwater, voedsel, behuizing, energie, infrastructuur voor verzorging en opleiding,... vinden technische oplossingen in de verscheidene takken van de toegepaste wetenschappen.
 • Het doel van onze vereniging is aan de basisbehoeften van de noodlijdende gemeenschappen onze ingenieursknowhow aan te bieden.
 • IzG "Ingenieurs zonder Grenzen" verwezenlijkt dit door het leveren van technische expertise, haalbaarheidsstudies of wetenschappelijke bijstand in kortlopende projecten die aan concrete vragen van de lokale bevolking, in samenwerking met lokale organisaties, de gepaste antwoorden geven.
 • De tussenkomst is belangeloos, de medewerkers zijn vrijwilligers, bij voorkeur KVIV-leden.
 • De projecten zijn niet gebonden aan politieke en religieuze beschouwingen, ze staan los van concurrentie tussen professionelen, los van commerciële voordelen en publiciteit.
 • Het is de zorg van IzG "Ingenieurs zonder Grenzen" dat de projecten conform zijn aan de lokale tradities, cultuur en gewoonten.
 • Ontwikkelingssamenwerking is samenwerking met de lokale bevolking.
 • Ontwikkeling van eigen duurzame oplossingen, in eigen handen, met eigen middelen moet zoveel mogelijk bevorderd worden en primeert op efficiëntie.