November 2015 Eerste IZG thema-avond zet duurzaam waterbeheer in de kijker

Op vrijdagavond 13 november 2015 vond in de Arteveldehogeschool in Gent de allereerste IZG thema-avond. Een 50-tal ingenieurs en geïnteresseerden van verschillende NGO’s, ontwikkelingsorganisaties en bedrijven wisselden kennis, contacten en ideëen uit.

Op het programma stond onder andere James Leten (SIWI- UNDP) die vanuit zijn jarenlange ervaring in het intergouvernementele kader een overzicht gaf van de globale uitdagingen voor het duurzame beheer van watervoorzieningen in de komende decennia. Via de praktijkgetuigenissen van Peter Maes (Artsen zonder grenzen) en Dirk Glas (Protos) werd het veldwerk concreter in beeld gebracht. Artsen zonder grenzen toonde aan de hand van onderzoeksresultaten het belang van kwalitatieve en kwantitatieve drinkwatervoorziening aan, en demonstreerde het potentieel van een snel inzetbare toolkit voor reparatie van defecte waterputten. Protos bracht een concreet voorbeeld van langdurig irrigatieproject in een moeilijk toegankelijk landbouwgebied in Haïti.

De slides van de gastsprekers zijn onderaan raadpleegbaar. We houden u graag op de hoogte van verdere thema-avonden.