Doelstelling

Het doel van onze vereniging is onze ingenieurs-knowhow aan te bieden aan projecten in ontwikkelingslanden.

IzG verwezenlijkt dit door het leveren van technische expertise, haalbaarheidsstudies of wetenschappelijke bijstand in samenwerking met andere organisaties (bijv. gemeentebesturen, NGO’s, 4de pijler initiatieven, …).

De tussenkomst is belangeloos, de medewerkers zijn vrijwilligers. 

De geselecteerde projecten zijn niet gebonden aan politieke of religieuze beschouwingen, en staan los van concurrentie tussen professionelen, los van commerciële voordelen en publiciteit. Het is de zorg van IzG dat de projecten conform zijn aan de lokale tradities, cultuur en gewoonten.

Vanuit het perspectief van IZG is ontwikkelingssamenwerking het ondersteunen van de lokale bevolking in de ontwikkeling van hun zelfvoorziening, in samenwerking met de lokaal aanwezige organisaties.

Ontwikkeling van duurzame oplossingen, met ownership van de lokale bevolking, moet zoveel mogelijk bevorderd worden en primeert op efficiëntie.