Wie is wie

Raad van Bestuur:
Julien Smets, voorzitter
Ilde De Brabanter, secretaris
Willy Gosseye, penningmeester
Luc Stevens, project-coördinator
Johan Heylen, bestuurder