2011

Togo - MAVA

In 2011 heeft IzG aanvaard technisch advies te verlenen aan de Stichting  Maagdenhuis bij de waterboringen voor de dorpen Efa en Sofiè in Togo. Zie gerealiseerde projecten 2012. Dit was naar aanleiding van de vaststelling dat een boring die in 2008 werd uitgevoerd in de nabijheid van Mava, na enkele maanden geen water meer gaf voor de bevoorrading van de dorpen Mava en Sévié, samen 2.600 inwoners. Na het bezoek van collega ir. Julien Smets aan de installatie van Mava werd beslist de boorput te laten onderzoeken door een gespecialiseerde boorfirma. Er werd vastgesteld dat het water van goede kwaliteit en dus drinkbaar was maar dat het debiet verwaarloosbaar was. Na de succesvolle uitvoering van de boringen in Efa en Sofiè werd terug aandacht besteed aan het probleem Mava, waarvoor ir. Georges De Buysere van IzG eveneens advies heeft verleend van uit België.

Year: 
TG Togolese Republic