2014

Kenia - opzet monitoring waterkwaliteit

In april 2014 is Jason Van Driessche voor een tweede maal voor Ingenieurs Zonder Grenzen (IZG) naar Kenia getrokken ter opvolging van het waterproject dat hij in 2012 mee hielp opstarten. Op vraag van de Brugse vzw Kitanda werd toen gevraagd een voorstudie te maken voor het plaatsen van een boorput op het domein van een weeshuis in Ebenezer. Zo’n 400 kinderen kampten destijds met een tekort aan zuiver drinkwater en waren aangewezen op een modderige rivier enkele kilometer verderop. Op basis van de voorstudie kon vzw Kitanda een gericht budget bijeensprokkelen en had ze voldoende informatie om de nodige leveranciers aan te schrijven.

Year: 
Volunteers: 
KE Republic of Kenya

Kenia - ontwerp schoolgebouw

In juli 2014 trok Ir. Arch. Maarten De Cock voor Ingenieurs Zonder Grenzen (IZG) naar Ayweyo, Kenia, om daar de bouw op te volgen van de eerste fase van een nieuw schoolgebouw voor het Ebenezer Life Center. Het oude gebouw van deze lagere school voor 280 leerlingen was afgekeurd door de lokale schoolinspectie en zou moeten verdwijnen. De Brugse vzw Kitanda schaarde zich samen met de Noorse organisatie New-Life Mission-Aid achter het project, om te zorgen voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw op deze rurale locatie. Kitanda en IZG zijn reeds enkele jaren betrokken bij de ondersteuning van Ebenezer, onder andere voor drinkwatervoorziening en de landbouwactiviteiten van het centrum.

Year: 
KE Republic of Kenya

Congo - ondersteuning cacaocoöperaties

In mei 2014 heeft Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) een missie uitgevoerd in de Democratische Republiek Congo. Het project kwam tot stand op vraag van TRIAS, een Vlaamse ontwikkelingsorganisatie die wereldwijd meer dan één miljoen ondernemende mensen ondersteunt. In Congo zorgt TRIAS onder meer voor de omkadering van 4 cacaocoöperaties. In 2009 startte de eerste coöperatie in de regio Bas-Congo, de overige 3 werden een 100-tal km ten NO van Kinshasa in de regio rond het Lac Maï-Ndombe opgestart. Het was in deze laatste regio, meer bepaald in Inongo, dat Ellen Huizenga en Evelyne Blondeel – beiden bio-ingenieur van opleiding – 3 weken op missie gingen. Het project had in de eerste plaats betrekking op de optimalisatie van de zonnedroogmethode van de cacaobonen.

Year: 
CD Democratic Republic of the Congo