2015

Project 81 - Mali Bamako Benkan

Benkan is een lokale organisatie in Bamako die opleidingen geeft aan jaarlijks een 80-tal kansarme meisjes en jonge vrouwen. Er lopen twee vormingen t.w. naaien en inkleuren van stoffen. Benkan wordt in Belgie ondersteund door de vzw Teriya.

Voor de bouw van een nieuw centrum deed Teriya beroep op Izg voor de technische begeleiding van het project. Collega Julien Smets bracht einde 2015 ter plaatse een werkbezoek samen met een delegatie van Teriya en vergezeld door collega Willy Gosseye vanwege de Rotary van Kluisbergen. Tijdens deze zending werd de lay-out herzien, de draagkracht van de voorzien bevloering van het eerste verdiep nagezien, de nivellering van het terrein vastgelegd en de bestekken herberekend.

Year: 
ML Republic of Mali

Project 75 Kameroen Soumou Electrificatie Medisch Centrum

Soumou is een klein dorp in het oerwoud op een kilometer ten Westen van Ngoulemakong dat op zijn beurt gelegen is halfweg tussen Yaounde en Ebolowa. Er is een schooltje, een waterput en een medisch centrum voor de wijde omgeving.

Dankzij een financiële bijdrage vanwege het GROS van Sint Katelijne Waver kon Izg de electrificatie op zonne-energievan het medisch centrum realiseren. De voorzieningen omvatten een binnen- en buitenverlichting alsook de voeding van een tropische frigo voor opslag en bewaring van medicaties.

Collega Julien Smets was in mei ter plaatse om de werken in goede banen te leiden en de nodige opleiding te verzekeren.

Year: 
CM Republic of Cameroon

Project 78 – drinkbaar water en sanitaire voorziening Haïti

In Augustus 2015 heeft Ingenieurs Zonder Grenzen een missie uitgevoerd naar Bainet Chaumey een gebied in het zuiden van Häiti.

De vraag voor technische begeleiding aan IzG kwam van de vzw Finado die met o.a. financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid in het kader van een VPWvO project, water en sanitatie ter beschikking wilde stellen aan kinderen en personeel van een viertal scholen evenals drinkwater voor de bevolking in de omgeving waar een 10.000 tal mensen wonen met zeer beperkte toegang tot drinkwater.

De missie werd uitgevoerd door Johan Heylen met als doel de reeds gerealiseerde werken in een eerste locatie te evalueren, eventuele aanpassingen voor te stellen en de volgende doel sites te inspecteren met het oog op de uitvoering van de voorziene werken en eventuele alternatieven te bekijken.

Verder werden ook enkele lokale medewerkers geïnstrueerd in eenvoudige waterkwaliteitstesten die ter plaatste kunnen worden uitgevoerd.

Year: 
HT Republic of Haiti

Project 86 – Studie/installatie alternatieve energievoorziening (PV)

Omschrijving project: Education International, Belgium (vzw) – EIB – is een pluralistische organisatie, erkend door de Belgische overheid, en werkt volledig onafhankelijk van elke politieke, religieuze of ideologische macht. EIB zet zich actief in voor de bescherming van de Rechten van het Kind en de Rechten van de Vrouw. Voor het Jagat Jyoti Children Welfare Home (weeshuis) wordt aan IZG gevraagd om een studie te doen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het weeshuis en de school. Het weeshuis is gelegen in het district Cox’s Bazar (Bangladesh).

Gezocht profiel: Ingenieurs zonder Grenzen zoekt een vrijwilliger om in samenspraak met de Belgische leden van EIB de energiestudie (PV) uit te voeren en op te volgen bij eventuele installatie.

Year: 
BD People's Republic of Bangladesh

Project 84 – landbouw consultancy (melkvee en irrigatie)

Omschrijving project: Kishor Nagar, een weeshuis voor jongens in Ranchi, India. De landbouwactiviteiten van Kishor Nagar hebben te kampen met lage opbrengsten en de organisatie wenst de huidige landbouwactiviteiten te optimaliseren. Het weeshuis wordt ter plaatse gerund door Louis Francken, en heeft ook een Belgische branch wat de communicatie vergemakkelijkt.

Gezocht profiel: Ingenieurs zonder Grenzen zoekt een vrijwilliger om landbouw advies te verstrekken en een plan uit te werken voor het lokale weeshuis. De vrijwilliger heeft voornamelijk kennis omtrent melkvee en irrigatie, maar tevens een brede visie op mogelijke optimalisatie van landbouwprojecten. De vrijwilliger heeft bij voorkeur ervaring met landbouwprojecten in ontwikkelingslanden.

Verwachte timing: De timing wordt vastgelegd na overleg met de Belgische Kishor Nagar branch.

Year: 
IN Republic of India

Project 69 (3) – optimaliseren waterbron voor lokale gemeenschap

Omschrijving project: vzw Hope For Kabondo behartigt een weeshuis in Ahero, Kenia. Vlakbij het weeshuis is er een natuurlijke bron in slechte conditie. Deze bron is niet verstevigd en stelt momenteel niet meer voor dan een stroompje water dat tussen de aardsleuven in tevoorschijn komt. Deze bron doet dienst voor zo’n 30 lokale families. Hevige regenval zorgt er vaak voor dat de bron bevuild en gecontamineerd raakt.

Gezocht profiel: Ingenieurs zonder Grenzen zoekt een vrijwilliger om samen met Hope For Kabondo (Belgische organisatie) en op basis van informatie die lokaal wordt doorgestuurd na te denken over  eenvoudige en efficiënte oplossingen om deze bron te verstevigen. Ervaring met water in ontwikkelingslanden is gewenst.

Year: 
KE Republic of Kenya