Nieuw: najaar 2017: thema-avond "energieproblematiek in ontwikkelingslanden"

Beste,                                  
Ingenieurs zonder Grenzen vzw organiseert een thema-avond “energieproblematiek in ontwikkelingslanden” in het komende najaar in samenwerking met onder andere het hoger onderwijs.
Om het welslagen van die avond te garanderen hadden wij graag uw medewerking. Dergelijke medewerking kan op allerlei vlakken: netwerken, sponsoring, publiciteit, informatieoverdracht, interactieve coaching, …
Om u het leven makkelijker te maken kan u Ingenieurs Zonder Grenzen steunen door een fiscaal aftrekbare gift (vanaf 40 EUR) te storten op rekeningnummer BE60 3200 8439 0070 met vermelding "thema-avond energie 2017".
U kan ons natuurlijk ook steeds contacteren voor diepere samenwerking.
 
Met vriendelijke groeten,
Ing Philip De Rache, voorzitter werkgroep energie
i.s.m. Eddy Janssen, voorzitter vakgroep energie bij Universiteit Antwerpen

info@izg.be