vr 10 november 2017: thema-avond "energieproblematiek in ontwikkelingslanden"

(English version below)

Ingenieurs zonder Grenzen in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, FTI, vakgroep energie nodigt u uit op de thema-avond “energieproblematiek in ontwikkelingslanden” die zal doorgaan op vrijdag 10 november 2017 bij de Universiteit Antwerpen Campus Groenenborger (Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen). Gratis parking is beschikbaar. Wegbewijzering zal aangebracht worden.

Toegang is gratis, maar catering is slechts voorzien voor wie heeft ingeschreven.

De lezingen starten om 19:30 met volgende thema’s:

  • Verwelkoming en bondige situering van de verschillende hernieuwbare energie-technieken - dr. ir. Luc Stevens, IzG
  • Zonne-energie op kleine en middelgrote schaal - ing. Stefan Dewallef, Soltech, www.soltech.be
  • Kleinschalige hydro-elektrische centrales -  dr. ir. Nicolas Parmentier, JLA Hydro,  www.jlahydro.be
  • Energie- en telecommunicatieproject door IzG in Kameroen - dr. ir. Luc Stevens, IzG
  • Slotwoord - Ing. Philip De Rache

De slides van de lezingen zijn in het Engels, maar de lezingen worden gegeven in het Nederlands (enkel de lezing van JLA Hydro is in het Engels).

Tussen en na de lezingen zullen voldoende kansen geboden worden voor netwerken en om contacten te leggen met IzG medewerkers.

Na deze thema-avond zullen er nieuwtjes op onze website verschijnen. Gelieve die dus af en toe te bekijken.

Met vriendelijke groeten,

Het IzG energie-team

P.S. Gezien wij een benefiet-organisatie zijn, blijft uw sponsoring voor onze activiteiten natuurlijk steeds erg welkom (giften vanaf € 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar). Stort op rekeningnummer BE60 3200 8439 0070 met vermelding van: "Gift IzG", uw naam, voornaam en geboortedatum. Liefst bezorgt u ons via info(at)izg.be een berichtje met verwijzing naar de gift en vermelding van de firmanaam en het project of missie waarvoor die sponsoring geldt.

Met dank aan alle sponsors voor deze avond, zowel bedrijven als privé-personen:

www.mourik.be       www.ineos.be    www.almagates.com     

 

Friday, November the 10th, 2017: theme evening “energy issues in developing countries”

Ingenieurs zonder Grenzen (as part of EWB international) and the University of Antwerp, Faculty of Applied Engineering (FTI) invite you to their theme evening “energy issues in developing countries” which will take place on Friday, November 10th, 2017 at the University campus Groenenborger (Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerp). Free parking facility. Direction signs will be posted.

Entrance is free, yet catering is only foreseen for those who have registered.

Presentations start at 7:30 pm. Following items will be highlighted:

  • IzG PhD, ir. Luc Stevens: overview of several renewable energy techniques
  • Ing. Stefan Dewallef (Soltech www.soltech.be): solar powered small and medium scale installations
  • PhD, ir. Nicolas Parmentier (JLA Hydro www.jlahydro.be): small scale hydro-electric installations
  • IzG PhD, ir. Luc Stevens: a combined energy and telecom project which we are actively developing in Cameroun
  • Closing statement by IzG Ing. Philip De Rache

The slides of the presentations are in English, but the presenters will speak Dutch (only the presentation of JLA Hydro will be in English).

In between and after the presentations there will be ample room for networking and getting acquainted with members of the IzG-team.

As time moves on after this event, more news will be published. So, please check our website every now and again.

Kind regards

the IzG energy team

P.S. We are appreciative of any sponsoring of our activities and missions (donations of at least € 40 are fiscally deductible). Transfer into our bank account BE60 3200 8439 0070 mentioning “donation IzG” and your name, first name and year of birth. Ideally, you let us know via info(at)izg.be the name of the company on whose behalf the donation was made as well as the project or mission you support.

Thanks to our sponsors for this evening, both companies and individuals:

www.mourik.be    www.ineos.be    www.almagates.com     

Logo: