Projectaanvraag

Nederlands - English - Français

 

Nederlands

Wil je steun krijgen van "ingenieurs zonder grenzen" voor jouw project?

Download dan het Formulier voor projectaanvraag, vul het volledig in en email het naar info(at)izg.be

Na evaluatie nemen we contact op met jou om de details van je project te bespreken.

 

English

Would you like "ingenieurs zonder grenzen" to help with your project?

Then download the document Request for support, fill it out and email it to info(at)izg.be

After evaluation, we will contact you to discuss the details of your project.

 

Français

Desirez-vous du support pour votre projet de la part de "ingenieurs zonder grenzen"?

Alors téléchargez le document Demande d'intervention, rempliez-le et envoyez-le par email à info(at)izg.be

Après évaluation, nous vous contacterons pour discuter les détails de votre projet.

 

 

EEN PROJECT AANVRAGEN

 

Wie kan een project aanvragen?

NGO, VZW, organisatie, privé persoon, ...

 

Wat voor projecten?

 • humanitaire projecten (geen commerciële projecten)
 • met een duidelijke taak, goede ondersteuning door de aanvrager zowel in België als lokaal

 

Steun te geven door de aanvrager

 • vergaderingen met IzG, alle nodige informatie over het project
 • financiering voor het project (b.v. zonnepanelen, waterpomp, gebouw, ...)
 • logistiek voor een IzG missie: overnachting, eten, transport in het land van uitvoering, ...

 

IzG voorziet gratis

 • onze tijd en technische know-how
 • voor onze ingenieurs:
  • voorbereiding: vaccinatie, paspoort, visum, medicamenten, reisverzekering, ...
  • vlucht heen en terug naar de hoofdstad van het land van uitvoeringAPPLICATION FOR A PROJECT

 

Who can apply?

NGO, non-profit association (VZW), organisation, private person, …

 

What kind of projects?

 • humanitary project (no commercial projects)
 • well defined task, with good support of the applicant, in Belgium and locally

 

Support to be given by the applicant

 • meetings with IzG, all information for the project
 • financing for the project e.g. solar panels, water pump, building, …
 • logistics for an IzG mission: lodging, food, transport in the country, …

 

IZG supplies (for free: no money required from applicant)

 • our time & technical know how
 • for our engineer(s):
  • preparation: vaccinations, passport, visa, medicines, travel insurance, …
  • flight to the capital of the country and backDEMANDE D'UN PROJET

 

Qui peut demander un project?

NGO, ASBL, organisation, personne privée, …

 

Quels types de projets?

 • projet humanitair
 • avec une mission claire et concrète, et un bon support par les demandeurs, aussi bien en Belgique que dans le pays demandeur

 

Support par le demandeur

 • être prêt à assister à une ou quelques réunions aves IzG afin de remettre toute sorte d’ information concernant le projet

 • financement du projet (p.e. panneaux solaires, pompe à eau, bâtiment, … )
 • logistiques et prévisions pour une mission IzG: séjour, nourriture, transport dans le pays, …

 

IZG donne gratuitement

 • notre temps et know-how technique

 • pour nos ingénieurs:

  • préparation: vaccination, passeport, visum, médicaments, assurance de voyage…
  • vol aller – retour vers le capital du pays de projet