Projecten in 2017

Fact finding missie in Matunkha Centre in Malawi April 2017

 

Op vraag van Tiem Selles van de Matunkha Development Trust heeft IzG medewerker Dino Galbusera in april 2017 een missie naar de omgeving van het Matunkha Centre in Rumphi in Malawi uitgevoerd.

 

Het doel was om de toestand van de drinkwatervoorziening ter plaatse te onderzoeken en op basis hiervan voorstellen uit te werken om de waterbeschikbaarheid te verzekeren over het ganse jaar.

 

In het heuvelachtige gebied bevinden er zich riviertjes met drinkbaar water op een 8-tal km van het centrum met de voornaamste gebruikers. Deze blijken echter tijdens het droge seizoen onvoldoende water te geven en om dit op te vangen dienen er dus ofwel extra bronnen gevonden te worden ofwel extra buffercapaciteit gecreëerd te worden om deze periode te overbruggen.

 

Verder werden de aandachtspunten van het ganse bestaande traject van leidingen en reservoirs geïnventariseerd.

In overleg met de lokale organisatie werden opties van boringen evenals aanleg van dammen bekeken. Uiteindelijk bleken de dammen de voorkeurs optie en samen met enkele additionele verbeteringen van de transporttraject onderweg zullen deze verder uitgewerkt worden door het team van de lokale organisatie, op afstand bijgestaan door enkele leden van IzG.

 

De implementatie van de werken zou dan vanaf het volgende droge seizoen in september tot december kunnen uitgevoerd worden om de drinkwatersituatie van meer dan 15000 mensen te optimaliseren.

Project 96 - Kameroen - IRIE - zonnepanelen

 

Op vraag van Irie is ir. Luc Stevens in de zomer van 2017 opnieuw mee naar Kameroen gegaan.

 

De missie in 2017 had verschillende doelen.

 

1. Het plaatsen van een GSM versterkings-systeem en bliksemafleiders

 

Op de site was er slechts een zwak signaal van de lokale GSM-operator zodat het bijna niet mogelijk was iemand op de site te bereiken. Daarom heeft Irie aan IzG gevraagd om een GSM versterkings-systeem te installeren. De studie, aanvraag van de offertes en de voorbereiding hiervoor werden in België gedaan door ir. Steven Govaert en ir. Stany Denayer van IzG. Ter plekke in Kameroen is het systeem opgebouwd en aangesloten op de bestaande elektrische installatie. Tegelijk werden ook met behulp van de firma Yandalux bliksemafleiders voorzien.

 

2. Installatie van extra verlichting en opmeten van de site

 

Tijdens de missie heeft de firma Yandalux onder supervisie van IzG verlichting geplaatst in de gebouwen voor de arbeiders, de leraars, de keuken en refter en de twee sanitaire blokken.Omdat de satellietbeelden van Google Earth voor Odin Oto zeer slecht zijn (heel wazig, geen details), zijn de omtrekken van de site en de plantage opgemeten met een GPS tracker.

 

3. Luchtbeelden van de site

 

Tijdens de eerste missie waren heel wat foto’s genomen van de gebouwen en de site, maar het bleef erg moeilijk om een goed overzichtsbeeld over de hele site te krijgen. Daarom zijn tijdens deze zomermissie de site, de plantage, het oerwoud en de omliggende dorpen met een drone gefilmd en gefotografeerd.Dankzij deze luchtbeelden is het nu perfect mogelijk om iemand in enkele minuten tijd een duidelijk beeld van het project te geven.

 

Over Irie

 

Irie World (www.irie-world.orgwww.facebook.com/irievzw) is een internationale organisatie (ivzw) met Belgische roots. Irie heeft een holistische visie op ontwikkelingssamenwerking en gelooft dat een samenleving slechts vooruit kan geholpen worden als er ingezet wordt op verschillende actiepunten tegelijkertijd: water, voeding, scholing, gezondheidszorg, economie, duurzame infrastructuur, …