Projecten in 2016

Project 90 - Kameroen - IRIE - zonnepanelen

 

In de zomer van 2016 heeft Irie in samenwerking met IzG zonnepanelen, batterijen en lampen voor verlichting van de klaslokalen en het bureau van de leraars geïnstalleerd.

Deze elektriciteitsvoorziening was een ware revolutie voor de streek: er is ’s nachts verlichting nu!

 

Dit project werd in België voorbereid door ir. Sam Leonard in het voorjaar van 2016. In overleg met Irie werd het gewenste elektrisch vermogen en de vereiste grootte van zonnepanelen, batterijen en inverter bepaald. Na een evaluatie van verschillende offertes werd de firma Yandalux uit Yaoundé (de hoofdstad van Kameroen) gekozen als leverancier.

 

De zending werd vanuit IzG uitgevoerd door ir. Luc Stevens in samenwerking met Myriam Leunens en Jean-Yves Elemva van Irie in de laatste twee weken van juli 2016.

 

Dankzij dit systeem kan nu les gegeven worden tijdens de avonden (om 18u wordt het reeds donker in Kameroen) zodat de klaslokalen optimaal gebruikt kunnen worden.

 

De mensen gebruiken de installatie ook voor het opladen van hun GSM (wat hen een voettocht van heel wat kilometer bespaart). GSM’s zijn in Afrika (in tegenstelling tot in het Westen) bijna levensnoodzakelijk: om in contact te blijven met familieleden (zelf reizen is duur, kost veel tijd en er gebeuren veel ongevallen), om betalingen te doen (banken worden veel minder gebruikt; veel betalingen gebeuren rechtstreeks via GSM), om informatie over b.v. landbouw, marktprijzen en weersvoorspellingen te krijgen, …

Burkina Faso - Kaya - CSHA

 

Het CSHA – Centre Spécialisé pour Handicapés Auditifs – ligt buiten de stad Kaya, is niet aangesloten op het elektrisch net en wordt in Belgie ondersteund door de vzw APATAM die regelmatig beroep doet op IzG voor technische ondersteuning.

 

Tijdens een 1e zending in september 2013 werd, mede dankzij een belangrijke gift van een Belgisch bedrijf, een eerste fase van zonne-energie geïnstalleerd door collega’s Georges De Buysere en Julien Smets. Daarnaast werden 2 regenwatertanks gebouwd van elk 3000 liter.

 

Ondertussen ontwikkelde het centrum zich verder met de bouw van een naaiatelier, opleidingsruimte, keuken, opslagruimte en 2 slaapzalen voor de internen.

 

Bij de zending in september 2016 werden de elektrische voorzieningen uitgebreid: verlichting van de nieuwe lokalen en een voeding op zonne-energie geïnstalleerd voor zes naaimachines.