Projecten in 2019

Project 95 - Burkina Faso - Ecorem - water

 

In het kader van een VPWvO project onder leiding van Ecorem en in samenwerking met vzw Noord-Zuid hier en ter plaatse, heeft IzG medewerker Johan Heylen een zending uitgevoerd in Burkina Faso van 20 tot 28 feb 2019. Het plaatsbezoek aan de 4 project sites Koso 1&2, Kaya en Pan Bila had als doel een visuele inspectie van de water- en sanitaire installaties te doen als afsluiting van dit project. Daarbij werden de nodige vaststellingen gedaan van mogelijke technische gebreken en werden de lokale verantwoordelijken gevraagd om hiervoor een oplossing te installeren waar mogelijk.


Verder werden er overal waterstalen onderzocht op enkele biologische parameters en werd een desinfectie procedure van de installaties met chloor opgesteld en overgedragen.


In samenwerking met het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO: www.watervoorontwikkeling.be)

 

Project 110 - Cambodja - Little Hearts VZW - elektriciteit

 

Little Hearts VZW runt een weeshuis in Phnom Penh (Cambodja) met een 40-tal kinderen en vroeg ondersteuning van IZG om de elektrische installatie van het weeshuis te vernieuwen.

IZG medewerkers Jasper Mattijs en Luc Stevens bereidden het project voor in Belgi├ź en van 21 maart tot 17 april 2019 is Luc in Cambodja geweest om daar mee te helpen.

Een lokale elektriciteitsfirma heeft samen met een aantal mensen van de permanente staff van het weeshuis de oude elektriciteitskabels vervangen en ook nieuwe stopcontacten en schakelaars geïnstalleerd. Tegelijk werd er ook aarding voorzien voor de installatie en is de installatie op een krachtigere connectie met het elektriciteitsnetwerk aangesloten.