Uitleg over projecten

IzG doet vooral projecten in de volgende domeinen: bouw, energie, landbouw en irrigatie, drinkwater en sanitatie.


Na aanvaarding van een project voeren één of meerdere ingenieurs van IzG eerst in overleg met de aanvrager een technische studie uit (haalbaarheid, bepaling van de noden en mogelijke oplossingen, …) en bespreken deze met de aanvrager.


IzG kan indien gewenst ook op zoek gaan naar geschikte lokale leveranciers en de verschillende offertes evalueren.


In veel gevallen zendt IzG voor een project ook één of meedere ingenieurs ter plaatse voor een periode van maximaal enkele weken.

Tijdens dit verblijf zal de ingenieur van IzG de uitvoering van de werken opvolgen, mee ondersteunen en soms ook zelf uitvoeren.


Het leveren van materialen, machines en onderdelen maakt normaal gezien geen deel uit van een IzG-opdracht.

IzG kiest ervoor om samen te werken met lokale firma’s voor het leveren van materiaal en (deels) uitvoeren van de werken zodat deze firma’s later ook kunnen instaan voor herstellingen.


De dienstverlening van IzG gebeurt door vrijwilligers en is dus gratis.

IzG verwacht wel dat de aanvrager zorgt voor vervoer, overnachting en eten indien een ingenieur naar het land gestuurd wordt.