Projecten in 2021

Project 111 - Burkina Faso - Noord-Zuid VZW - drinkwater


In het kader van het VPWvO project onder leiding van Noord-Zuid vzw en in samenwerking met Bureau DW - en lokaal georganiseerd door Nord-Sud, is door IzG een zending uitgevoerd in Burkina Faso van 12 tot 19 februari 2020. Op de 4 sites namelijk de dorpen Leba en Niongh-Warbin, een school te Koubri en het gemeenschapscentrum Lafiaso in Poedogo werd een plaatsbezoek gebracht met de bedoeling de installaties visueel te inspecteren en tevens een controle van de microbiologische waterkwaliteit uit te voeren. De installaties bestaan telkens uit een geboorde put met PV pomp, een watertoren met polytank van 5000 liter,
latrines en publieke douches.


Verder werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om 2 sites van een project dat vorig jaar werd afgesloten, namelijk de scholen in Kaya en Pan Bila terug te bezoeken om na te kijken hoe de operationele en onderhoudssituatie van deze sites is na een jaar en bij te sturen waar nodig geacht.


In samenwerking met het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO: www.watervoorontwikkeling.be)