Projecten in uitvoering

Hieronder vind je een overzicht van projecten waar we momenteel mee bezig zijn.

 

Ben je ingenieur en wil je graag meewerken aan één of meer van deze projecten, maak je dan lid en stuur een mail naar info(at)izg.be

 

 

PROJECTEN IN UITVOERING

Project 87 Bas-Congo (Tshela) - Briquetterie en visvijvers

 

aem-projet-tshela.simplesite.com


De organisatie vzw A.E.M., “Aide aux Enfants du Monde” heeft als globaal doel de algemene welstand en voedselzekerheid van de populatie van Tshela in RDC te verbeteren en zelfredzaamheid te brengen. Reeds meer dan 10 jaar is de organisatie - samen met de lokale organisatie Association des Parents de Tshela - bezig met onderwijs, watervoorziening, implementatie landbouwactiviteit & bosbeheer, vorming. Concreet beschikken ze reeds over een naaiatelier voor 15 personen, een ICT centrum, een waterpomp. Tevens beschikken ze over een droge stenenpers voor de productie van bakstenen zonder bakken. En wensen ze nog de nog aanwezige maar volledig volgroeide vroegere visvijvers terug te ontwikkelen.


Mbt. dit laatste betreft de vraag van AEM naar IzG toe, ondersteuning en bijstand mbt.:


Stenenpers:

opvolging / evaluatie / vorming voor de werking en de uitbouw van een klein labo met basis onderzoeksmateriaal om ook op andere locaties gepast aan materiaalonderzoek te kunnen doen – concreet uitzoeken welke toestellen en toebehoren nodig en voldoende zijn om op verantwoorde manier dit onderzoek te kunnen doen voor, en tweedens peilen naar aankoop en prijzen om het geïnstalleerd te krijgen. Tevens opstellen van een onderzoeksprogramma. Maken van een aantal proefstenen van basisklei gemengd met andere en minder dure toeslagstoffen


Viskweek:
De organisatie beoogt de voedselzekerheid te verbeteren door in de heraangelegde vijvers viskwekers te leren hoe de opbrengst van de vis Tilapia in deze kan verhoogd worden. Een gevarieerd dieet met eiwitrijk voedsel staat garant voor een goede gezondheid en verhoogt de bevolkingsweerbaarheid tegen ziekten.

Project 93 Congo (Mikalayi Kananga) - vernieuwen van een hydroturbine - Balunda Ba Mikalayi vzw

 

www.balunda-ba-mikalayi.be


Voormalige missiepost

Het indrukwekkende patrimonium omvat onder meer 4 middelbare scholen, 3 lagere scholen, een hospitaal, een kraamkliniek, weeshuis en rusthuis, kloosters en privé-woningen voor het personeel. Gedurende de laatste decennia groeide de lokale bevolking snel aan. Ze werd aangetrokken door de goede scholen, een degelijke medische dienst, toegang tot water en elektriciteit. We schatten de bevolking van Mikalayi vandaag op tienduizend inwoners.


Renovatie hydrocentrale, en onderricht in nieuwe landbouwtechnieken


Project van de vzw Vrienden van Mikalayi, opgericht in juni 2012 door de broers Hans en Henk Delrue, die toen voor het eerst na ongeveer 50 jaar, hun geboortedorp Mikalayi bezocht hebben, gelegen in de Provincie West-Kasaï in de RDC. Medard Delrue, de vader van beide broers, regent van opleiding, was van 1954 tot 1960 leraar aan de Normaalschool in Mikalayi. Beide broers zijn ginds geboren. Gedurende de hele periode dat het gezin er verbleef, beschikte de voormalige missiepost over duurzame elektriciteit geproduceerd door een kleine waterkrachtcentrale even buiten het dorp. Deze centrale, en ook de infrastructuur voor watervoorziening, is sinds begin deze eeuw defect en buiten gebruik. Nu behelpen ze zich met generatoren, maar de benzine hiervoor is zo duur dat er hoogstens 2 dagen in de week elektriciteit is voor operaties, steriliseren, stromend water etc.


Om de hele gemeenschap van Mikalayi een nieuw elan te geven in haar bestaan, en om de eerste en de bij oprichting begin 20ste eeuw grootste Missiepost in Congo opnieuw van de nodige elektriciteit te voorzien, hebben de broers besloten de turbine te herstellen – wat onmogelijk bleek en vervangen werd door de installatie van een nieuwe. De stroom kan de normale werking van de scholen, het lokaal hospitaal, en de ganse infrastructuur opnieuw doen hervatten. Vooral dan de vorming landbouw – de gronden in de omgeving zijn zeer vruchtbaar.


Rol IZG:

 • Studie: haalbaarheid, dimensionering
 • Verkennende missie uitgevoerd in najaar 2019
 • Missie voor de installatie van de waterturbine en elektriciteitsdistributie


De hydro-centrale en het bijhorend materiaal is aangekomen. En de nieuwe wanden voor de watertoevoerkanalen zijn uitgevoerd. Het transfolokaal werd gerenoveerd. Op de website van Balunda Ba Mikalayi (zie hoger) bevinden er zich onder “Ons project“ – “Uitwerking“ foto’s van deze drie activiteiten en resultaten. De laatste weken van maart 2022 is er een missie uitgevoerd voor de installatie van de bekabeling. Hierbij hebben we al het materiaal van de turbine veilig ter plaatse gekregen, alle elektrische kasten vervangen en nieuwe kabels getrokken om bij opstart direct gebruik te kunnen maken van de nieuwe installatie. Ook hebben we zo alle werken die de lokale bevolking reeds had uitgevoerd kunnen inspecteren en bijsturen waar nodig.


Tweede helft 2022 wordt de turbine gemonteerd onder leiding van de constructeur JLA.


Project 97 Guinee – VZW Amoukanama - bouw van een circusschool

 

www.amoukanama.org


https://www.facebook.com/Amoukanama224


https://www.instagram.com/Amoukanama224/De opdrachtgever vzw. Amoukanama plant de bouw van een professionele en versterkte tentconstructie in Conacry – Guinée, met een diameter van 30 m en een hoogte 12 m voor de inrichting van een circusschool - het doel ervan is enerzijds een professioneel opleidingstraject te organiseren met lokale mensen, en via deze een eigen acrobatengroep te vormen om een show te creëren die internationaal kan optreden. Zie web-site.
Deze training en opleiding tot circusartiest zal gecombineerd worden met een algemene vorming: lezen, schrijven, informatica, maar ook anatomie, voeding en ecologie.

 

Rol IZG :

 • Constructie-mogelijkheden bekijken: rechthoekige hal of "dome"
 • Zoeken van leveranciers, opvragen en evalueren offertes
 • Sterkte-berekeningen


Een dome is inmiddels aangekocht – IzG werkt nu samen met de leverancier mee aan de uitwerking van het funderingsconcept – en zal ter plaatse de montage van de constructie door lokale mensen begeleiden.


De funderingen voor de opleidingstent zijn in uitvoering – de dome komt begin 2023 – maar betreft enkel levering. We voorzien een missie einde 2022 om met de bouwpartners te onderzoeken hoe we met de eigen Amoukanama mensen de montage kunnen voorbereiden en plannen – en over welke kranen en stellingen we hiertoe kunnen beschikken.

Voor de montage zelf heeft een jonge ir. zich bereid verklaard mee op te volgen.


Hier de link naar een filmpje met de acts van de acrobaten voor de "America's got talent" show:

https://www.facebook.com/watch/?v=1007685573232553


Hieronder de video met een teaser van hun creatie: FA

Project 98 Nigeria (Bukuru) – vzw Kitanda

 

www.kitanda.be


Ontwerp Primary Health Care Center


Het project omvat de bouw van een belangrijk gezondheidscentrum in Bukuru – wij treden adviserend op mbt. conceptuele planning en technische uitvoering. Onze rol is dus beperkt.

Double-click here to add your own text.

Project 109 Oeganda - vzw Gabriel Kalamuka

 

www.gabrielkalamuka.be


IzG heeft op vraag van de vzw Gabriel Kalamuka een 2de missie uitgevoerd in juli 2022 om de evolutie van de werken te evalueren aan en rond de St-Kizito primary school in Namagoma in de buurt van Masaka in Uganda.


 1. De bouwwerken aan de lagergelegen schoolgebouwen zijn beïndigd maar er dienen nog enkele problemen aan de vloeren opgelost te worden.

 2. De grondwerken waarbij het school-domein in terrassen is gelegd met het oog op toekomstige uitbreidingen en voor een sportveld zijn grotendeels uitgevoerd; enkel dient er nog losse grond naar het hoogste terras verplaatst te worden om daar te nivelleren zodat grasaanplantingen kunnen gebeuren in het regenseizoen vanaf september. De aanplantingen hebben buiten sportterrein ook een rol om gronderosie tijdens regenseizoenen tegen te gaan.

 3. De eerder geboorde waterput zal voorzien worden van een PV pomp ter vervanging van de niet meer functionerende handpomp. De eerste constructie voor het veilig leggen van de PV panelen is geplaatst. De PV pomp en toebehoren zijn grotendeels aangekocht zodat de installatie kan gebeuren in de volgende maanden zodra de leidingen naar het schooldomein gelegd zijn.

 4. Voor de voeding van de kinderen in de school is ook een plan opgesteld zodat via opleiding van leraars en kinderen er ter plaatse groenten gekweekt kunnen worden voor eigen gebruik in de school.

Project 112 Mali - Niarela rue 420


Milieuvriendelijk kleren verven, verwerken van water gecontamineerd met synthetische kleurstoffen en zware metalen

Project 113 - Kenia - VZW Kitanda - boren van een waterput


De vzw Kitanda beoogt met steun van de Vlaamse overheid (Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling) en de Vlaamse partners Ingenieurs zonder Grenzen, Aquafin en Ministry of Solar bvba de toegang tot drinkwater, water voor hygiëne en irrigatiewater te verbeteren voor de leefgemeenschap van de regio Goshi, een semi-arid gebied ten noord-oosten van Mombassa in Kenia. IzG nam deel aan een twee weken durend werkbezoek om met de werken ter plaatse te starten.


Een in het voorjaar geboorde put werd uitgerust met een zonnepomp, het water is echter veel te zout voor menselijke consumptie en kan enkel voor sanitair gebruik en drenken van vee gebruikt worden. Afdammingen van tijdelijke beekjes die ontstaan tijdens periodes met hevige neerslag zijn de voornaamste bron van water in de regio, maar door de uitzonderlijke droogte staan de meeste van deze reservoirs droog. Samen met de plaatselijke autoriteiten en het waterdepartement van de regio werd een plan uitgewerkt om een bestaand reservoir uit te diepen en op een strategische plaats een nieuw reservoir uit te graven. Bedoeling is om dan vanaf 2022 vanuit deze reservoirs water te verdelen naar de 4 dorpen en een deel van dit oppervlaktewater te zuiveren tot drinkwater.


Plaatsen van PV panelen voor de zonnepomp en een batterijsysteem voor verlichting:

Het uitgedroogde reservoir dat dieper moet uitgegraven worden.

Zending IzG mei 2022


Opstelling en inbedrijfname van een lage druk ultrafiltratie eenheid voor de zuivering van oppervlaktewater tot betrouwbaar drinkwater.


De bedoeling is het water afkomstig van dit reservoir te verpompen naar de filterinstallatie. Het reservoir werd in december 2021 gevuld tijdens de hevige regens, momenteel is het waterpeil lager dan 20 cm. Het reservoir zal deze zomer worden uitgediept en de dijken verhoogd zodat meer water kan gestockeerd worden.


Wanneer het waterreservoir nog onvoldoende water bevat, wordt water van 2 opslagtanks van 10 m3 gebruikt. Deze tanks worden in eerste instantie gevuld met regenwater; ze kunnen bijgevuld worden met water aangevoerd via een tankwagen.

Projecten Haïti 116, 117 & 118 – bakkerij in Latremblay


www.fidema.org


Het scholennetwerk Dochters van Maria-Paridaens / Filles de Marie-Paridaens (FdM) beheert in Haïti ruim 23 scholen en daarbij horende sociale initiatieven, zoals een dispensarium, kinderopvang, culturele opleiding en initiatieven dans, theater, enz. In het kader van continuïteit en tevens verruiming van dit netwerk, werd op het centrale domein van Latremblay een bakkerij gepland ten behoeve van de eigen school-gemeenschap maar ook voor lokale bevolking – om het zodoende ook zelfvoorzienend te maken. Het schooldomein is 33 hectare groot, er zijn meer dan 450 leerlingen.


Latremblay behoort tot Croix des Bouquets, een boeiende stad én gemeente in het Département de l’Ouest, op een 13tal kilometer ten oosten van de hoofdstad Port-au-Prince.


Genoemde stad telt zowat 250.000 inwoners. Het is een vruchtbare agrarische site die één van de belangrijkste veemarkten van het land organiseert. Bovendien is ze bekend als levendig artistiek centrum (o.a. door “le village de Noailles”, waar een 500tal kunstenaars artisanale creaties maken op basis van recuperatie-ijzer).


De bakkerij wordt opgebouwd met prefab containers. Voor de aannemers ter plaatse is dit in een aardbevingsgevoelig gebied een onbekende wijze van uitvoeren.

Aan IzG werd gevraagd:

 • Toe te zien op de planning en de uitvoering van een economische maar toch duurzame en stabiliteits-technisch verantwoorde fundering
 • Begeleiding en toezicht op de professionele uitrusting en de energiesystemen (zonne-energie & waterzuiveringsinstallatie).
 • Een vorming te voorzien voor de mensen die de uitbating gaan doen en de lokale techniekers

Project 121 – Kenia – bouwen van een school


www.kitanda.be


Het project betreft het bouwen van een school (met multifunctionele functie) in Goshi (Kenia) – een afgelegen gemeenschap van een 3900 mensen verspreid over een oppervlakte van meer dan 30 km2. Betrokken bevolkingsgroep is altijd achtergesteld geweest, met een gebrek aan water, sanitair & energie.


In een vorig project werd reeds water voorzien – bedoeling nu is de onderwijssituatie te verbeteren via de renovatie en uitbreiding van de bestaande lokale school die nu te weinig mogelijkheden biedt om de kinderen onderwijs te geven. Immers, de afstand naar de publieke scholen is te groot om zonder georganiseerd transport dagelijks bijwonen van lessen mogelijk te maken. Waardoor ze worden ingezet om op velden te werken en om water te halen. Via de eigen lokale school is het de bedoeling het bijwonen van lessen meer mogelijk en vanzelfsprekend te maken. En ook de stap naar verder onderwijs te bevorderen.


Onze hulp wordt gevraagd ivm het tekenen van de plannen, de berekeningen, en de evaluatie van kwaliteit en kwantiteit van het materiaal in kader van een stabiel gebouw in dergelijke omgeving en op basis hiervan ook een kostprijsberekening. Ook wordt gevraagd om ons te helpen met de opvolging van de werken en ondersteuning van problemen gedurende het bouwproces.

Project 122 - Uganda - KiYoDel – school


https://kiyodel-uganda.org/


Het project betreft de bouw van een opleidingscentrum hout en bouw in Uganda, Kihorobo Village in Rhowo Town Council ( Ruhama county - Ntungamo district). De streek is arm, meer dan 10% van de kinderen krijgt geen enkele vorm van opleiding, slechts 25% kan secundair onderwijs volgen, meisjes worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, (50% van de meisjes van 10 tot 17 jaar hebben kinderen).


KiYoDeL wil proberen via vakopleidingen deze kwetsbare kinderen interesse aan te leren voor manuele creativiteit – om tevens economische activiteit in te leiden en zelfvoorziening mogelijk te maken. En als basis voor verbetering van de leefomstandigheden.

Het centrum omvat:

 • drie klaslokalen voor 30 leerlingen (schrijnwerk – metselwerk en naaiopleiding) en twee ateliers / stockage material en materieel voor de eerste)
 • een gemeenschapsruimte als refter / grote vergaderruimte
 • bureelruimte - sanitair


In de regio is geen stroom beschikbaar – en geen drinkwater. In het project worden zonnepanelen voorzien en opvangtanks voor regenwater.


Aan IzG werd gevraagd bouwconcept en -plannen mee op te stellen, en de technische inrichtingen te bepalen en de uitvoering ervan te begeleiden..


VERLOOP VAN HET PROJECT

De bouw van het centrum startte zoals gepland in december 2021.


De projectcoördinator in België, Cynthia Owembabazi, gaat af en toe persoonlijk naar Oeganda om samen met de vzw KIYODEL in Oeganda de activiteiten te coördineren.


Het is de bedoeling dat de constructie in verschillende fasen wordt uitgevoerd, namelijk;

- Fundering - afgewerkt (zie foto's hieronder)

- Bovengronds betonerings- en metselwerk

- Dakbedekking

- Afwerking: Ramen en buitenschrijnwerk / Vloer / Schilderwerk

- Watervoorziening

- Zonne-energie + bedrading

- Conciërge woning

- Toiletten

- Keuken voor studenten

Project 126 - Haïti - VZW Finado - waterproject met VPWVO en Join for Water


Project 128 - Senegal - VZW Afractie - landbouw: kennisoverdracht en inrichting bedrijfje


Project 129 - Kameroen - VZW Wanyuri - bouw van een centrum met opvang, apotheek en op termijn ook landbouwwinkel


Project 130 - Burundi - VZW BeKriBu - drinkwater, sanitatie en bouw


Project 132 - Haïti - VZW Join for water- drinkwater (met VPWVO: Vlaams Partnerschap Water Voor Ontwikkeling)


Project 131 - Congo - VZW Unichir - bouw, water en elektriciteit voor een hospitaal (met Dr. Reginald Moreels)


UNICHIR is een ambitieus project van chirurg Reginald Moreels om een kwaliteitsvolle chirurgisch-verloskundige eenheid te bouwen in Beni, in Noord-Kivu, DRC, met als objectieven hoge kwaliteitszorg en medische en paramedische opleiding.


Dit 'center of excellence' zal in een later stadium aangevuld worden met een commerciële apotheek die de duurzaamheid van het centrum zal ondersteunen. De bouwwerken zijn in volle uitvoering – de planning werd toevertrouwd aan “Architecten zonder Grenzen“ – de bouwwerken worden van hieruit gevolgd door de groep Bouw van IzG. De technieken werden mede met IzG uitgewerkt, en de bestelling / uitvoering door lokale leveranciers en uitvoerders ook opgevolgd via twee missies in 2021.


Een volgende missie wordt nog het eerste semester 2022 georganiseerd.


Het project omvat naast het hospitaal gebouwen voor ziekenopvang, technische installaties, een watertoren, een voorziening voor gemeenschappelijk koken, enz. De eerste chirurgische operaties worden verwacht begin 2023.

Stand van zaken van de ruwbouw nu reeds met dak erop.

Driehoekige uitsparingen in plafond voor natuurlijke ventilatie in het gebouw.

Plaatsing van vloeren en muren binnen in gebouw.

Constructie van de betonnen structuur voor de wateropslag voor het medisch centrum.

Project 133 - Gambia - VZW Contano - landbouw: op zoek naar betere gewassen


Ingenieurs Ward en Pauline werden door vzw Contano naar Gambia gestuurd voor het aanleggen van voedseltuinen.


Het doel van de missie was om zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor het aanleggen van community tuintjes in afgelegen dorpen. Op deze manier kan het niveau van voedselzekerheid een duwtje in de rug krijgen, waar op dit moment dringend nood aan is.


Concreet namen ze bodem- en waterstalen, luisterden ze naar de teeltnoden van de bevolking, lieten ze prijsschattingen opmaken door lokale aannemers, maakten ze schattingen voor benodigde oppervlakten, polsten ze naar het niveau van kennis over bemesting, voedselveiligheid en conserveren en luisterden ze naar de meest dringende problemen.


De volgende stap is om met de verworven informatie een concreet plan van aanpak uit te denken met het team ingenieurs toegewijd aan dit project.

Project 139 - Oeganda - VZW Creating Power - Waterzuivering


Ter gelegenheid van een missie in Uganda Masaka in juli 2022 voor project 109 is er door IzG ook tijd uitgetrokken om de grijswater-problematiek op de MSGR Ngobya Memorial day and boarding Primary school Kagganda ter plaatse te onderzoeken. Het volume grijswater blijkt te groot voor de capaciteit van de doodlopende insijpelgracht.


Verder worden er waterstromen o.a. van septische put en urinoirs gemengd met douchewater die reukproblemen creëren vooral in het regenseizoen. IzG zal de observaties gebruiken om in de volgende periode een oplossing uit te werken om de situatie zoveel mogelijk te verbeteren en ook hergebruik te onderzoeken.

Project 143 - Sierra Leone - Architecten zonder grenzen - Elektriciteit voor een school


Voor de bouw van nieuwe klaslokalen, sanitair gebouw en kantine/auditorium heeft Architecten Zonder Grenzen onze hulp ingeroepen. De lokalen maken deel uit van het Masanga Hospital in Sierra Leone (https://www.masangahospital.org/) dat met de steun van buitenlandse organisaties en universiteiten de voorbije jaren is uitgebouwd tot een hoogwaardig medisch centrum. Het centrum voorziet duizenden mensen in centraal Sierra Leone van zorg en hoort bij de beste van het land. 


Hierbij heeft IZG kunnen helpen door de elektrische en sanitaire installatie te ontwerpen, alsook door het structureel narekenen van de staal en beton constructies die er lokaal werden aangeboden. De bouw van de lokalen is momenteel volop bezig. We hopen dat deze spoedig kunnen worden in gebruik genomen. 


In de toekomst zou hier nog verdere uitbreiding gepland worden met een isolation ward en onderzoekscentrum waar IZG ook zijn steentje kan bijdragen.

Pas opgestarte projecten


Project 134 - Congo - VZW Light for the World - elektriciteit voor een oogkliniek


Project 135 - Senegal - Vereniging Les Cajoutiers - water voor een school en een groententuin


Project 136 - Benin - VZW Hubi & Vinciane met EAU PLUS - water voor huishoudens en moestuinen


Project 137 - Oeganda - VZW Trakomula - elektriciteit voor een boerderij


Project 138 - Ethiopië - VZW Nosissa - Waterputten saneren met VPWVO


Project 141 - Congo - VZW Civak - Briques à Terre Comprimée


Project 142 - Tanzania - VZW Umoja - Bouw van lokalen


Project 144 - Liberia - VZW LEEF - Elektriciteit voor een school


Project 145 - Tanzania - VZW Umoja - landbouw


Project 146 - Ghana - VZW POWERED BY LOVE, LIFESCHOOL GHANA - landbouw