Projecten in uitvoering

Hieronder vind je een overzicht van projecten waar we momenteel mee bezig zijn.

 

Ben je ingenieur en wil je graag meewerken aan één of meer van deze projecten, maak je dan lid en stuur een mail naar info(at)izg.be

 

 

PROJECTEN IN UITVOERING

 

Project 81 Mali – Bamako Benkan – vzw Teriya

 

Opleidingscentrum voor kansarme meisjes en jonge moeders

Bouw van een nieuw centrum

Uitbreiding van de elektrische installaties

Project 87 Bas-Congo (Tshela)

 

project van "Aide aux enfants du monde" (Mme Viviane Funga Mambimbi)

 • opstarten van kleine briquetterie
 • 2 manuele briquetteries zijn al ter plaatse
 • eventueel ook aquacultuur en agro
 • verdere financiering gezocht via Rotary

Project 89 Bolivië (Poopómeer, Oruro) – CATAPA (met VPWVO)

 

Oogsten van hemelwaterVlaamse partners : Academics for Development

3 lokale partners


In samenwerking met het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO: www.watervoorontwikkeling.be)

 

Rol IZG : adviserende rol doorheen het project :

 • installaties opvang hemelwater (voor overbrugging droog seizoen)
 • opvolgen kwantiteit en kwaliteit
 • opvolging en communicatie

Project 93 Congo (Mikalayi Kananga) - Balunda Ba Mikalayi vzw

 

Voormalige missiepost

Renovatie hydrocentrale, installatie zonnepanelen, onderricht in nieuwe landbouwtechnieken

 

Rol IZG :

 • Studie: haalbaarheid, dimensionering
 • Missie: ? onstabiele politieke situatie in Congo momenteel

Project 94 Kameroen (Zouameyong) – Irie vzw

 

Waterput + pomp + watertoren + distributie

Eventueel ook regenwater-opvang of bekken in moeras voor irrigatie plantage

 

Rol IZG :

 • Studie: haalbaarheid, dimensionering
 • Zoeken van leveranciers, opvragen en evalueren offertes

Project 95 Burkina Faso - Ecorem / VPWvO

 

op 3 plaatsen (Kaya, Ouagadougou, Kosso)


In samenwerking met het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO: www.watervoorontwikkeling.be)

  

Drinkwater en sanitatie-voorzieningen

 

Rol IZG :

 • controle van waterkwaliteit
 • beheerstechnieken van distributie
 • constructietekeningen voor watertoren (op extra aanvraag van Ecorem)

Project 97 Guinee – VZW Amoukanama

 

Bouw van een circusschool

 

Rol IZG :

 • Constructie-mogelijkheden bekijken: rechthoekige hal of "dome"
 • Zoeken van leveranciers, opvragen en evalueren offertes
 • Sterkte-berekeningen

Project 98 Nigeria (Bukuru) – vzw Kitanda

 

Ontwerp Primary Health Care Center

 

Rol IZG :

 • Opmaken van plan en begroting
 • Aanpassing van de bouwplannen
 • Verfijnen van enkele bouwtechnische aspecten, en uittekenen van de nutsvoorzieningen
 • Opvolgen van de bouwwerken door constante communicatie en rapportering van de locale partner (ingenieur en architect)

Project 101 Ecuador – Eslabon Social NGO

 

Van oppervlaktewater drinkwater maken

 

Rol IZG :

Technische voorstellen doen voor een betaalbaar systeem om drinkwater te maken

 

Status:

 • Analyse op meegebrachte watermonsters
 • Vergadering 13/03/2018 met bespreking verslag zuiveringsmethode, voorkeur voor “PAUL” systeem.
 • RvB Eslabon Social besliste op 27/05 een “PAUL Station” aan te kopen met levering in Belgie.
 • “PAUL” is aangekocht en afgehaald (19/06), begin oktober wordt het toestel ter plaatse gebracht en geinstalleerd.
 • Mogelijk bezoek ter plaatse in Januari 2019 voor (debiet)- metingen, analyses en monstername

Project 103 Nigeria – VZW Kitanda (met VPWVO)

 

3 boorputten voor water in Shaffa


In samenwerking met het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO: www.watervoorontwikkeling.be)

Project 104 Kameroen (bij het dorp Ndom) - VZW Aidevulnerable

 

Elektrificatie van een aantal dorpen (150 huizen)

 

Rol IZG:

 • opvragen en verwerken van gegevens
 • aanvraag offertes
 • hulp bij de subsidie-aanvraag

Project 106 Congo - ça pousse

 

Transfer van kennis en ondernemerschap naar bestaande landbouwgemeenschap UPDCO in Gungu provincie Nandundu in RD Congo

Project 107 Burundi - vzw BEKRIBU met PROTOS

 

Drinkwater en sanitatievoorzieningen (met steun van PROTOS) voor een school en bouw van extra verdiepingen op de school

Project 108 Peru - Solidariteitsgroep La Cascarilla

 

Bouwen van een brug over een rivier

Project 109 Oeganda - vzw Gabriel Kalamuka

 

Drinkwater en elektriciteit voor een school

Project 111 Burkina Faso – Noord-Zuid vzw en Ecorem (met VPWVO)

 

Drinkwater en sanitatievoorzieningen op 4 plaatsen: Niong- Warbin, Lafiaso, Leba, Koubri


In samenwerking met het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO: www.watervoorontwikkeling.be)

Project 112 Mali - Niarela rue 420


Milieuvriendelijk kleren verven, verwerken van water gecontamineerd met synthetische kleurstoffen en zware metalen