Projecten in 2015

Haïti - Bainet Chaumey - Drinkbaar water en sanitatie

 

In Augustus 2015 heeft Ingenieurs Zonder Grenzen(IzG) een missie uitgevoerd naar Bainet Chaumey een gebied in het zuiden van Häiti.

 

De vraag voor technische begeleiding aan IzG kwamvan de vzw Finado die met o.a. financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid in het kader van een VPWvO project, water en sanitatie ter beschikking wilde stellen aan kinderen en personeel vaneen viertal scholen evenals drinkwater voor de bevolking in de omgeving waar een 10.000 tal mensen wonen met zeer beperkte toegang tot drinkwater.

 

De missie werd uitgevoerd door Johan Heylen met als doel de reeds gerealiseerde werken in een eerste locatie te evalueren, eventuele aanpassingen voor te stellen en de volgende doel sites te inspecteren met het oog op de uitvoering van de voorziene werken en eventuele alternatieven te bekijken.

 

Verder werden ook enkele lokale medewerkers geïnstrueerd in eenvoudige waterkwaliteitstesten die ter plaatste kunnen wordenuitgevoerd.

 

Ondertussen zijn er reeds op 2 locaties, waterputten geboord en zijn er sanitaire installaties in 2 scholen in gebruik genomen.

Kameroen - Soumou - Elektrificatie medisch centrum

 

Soumou is een klein dorp in het oerwoud op een kilometer ten Westen van Ngoulemakong dat op zijn beurt gelegen is halfweg tussen Yaoundé en Ebolowa.

 

Er is een schooltje, een waterput en een medisch centrum voor de wijde omgeving.

Dankzij een financiële bijdrage vanwege het GROS van Sint Katelijne Waver kon IzG de elektrificatie op zonne-energie van het medisch centrum realiseren.

De voorzieningen omvatten een binnen- en buitenverlichting alsook de voeding van een tropische frigo voor opslag en bewaring van medicaties.

Collega Julien Smets was in mei 2015 ter plaatse om de werken in goede banen te leiden en de nodige opleiding te verzekeren.